Tarieven


Voor kinderopvang bij Gastouder Patricia Meppel betaald u voor een kind van 0-6 jaar €5,50 per kind (exclusief eventuele flesvoeding, luiers en dieetvoeding).
De bemiddelingskosten van het gastouderbureau komen hier nog overheen.


Opvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, wanneer u en uw partner werken en/of een opleiding volgen. Soms krijgt u kinderopvangtoeslag om uw kans op werk te vergroten. Voor deze tegemoetkoming is het wel vereist dat de kinderen worden opgevangen door een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Voor wie?


De kinderopvangtoeslag is voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschool kinderen, opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau.
*Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.
Ouders betalen de kinderopvang en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag. Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst.
 
Ook niet-werkenden kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:
* een (re-)integratietraject volgt; 
* als nieuwkomer een inburgeringcursus volgt; 
* student bent bij een door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling
De gemeente of het UWV betalen dan mee in de kosten van kinderopvang. Voor alleenstaande ouders geldt bovenstaande eveneens.
 
Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, dit hangt onder andere af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Maar ook van het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, voor hoeveel uur dat gebeurt en de uurprijs van de kinderopvang. De overheid vergoedt niet meer dan een maximale uurprijs.
*Om de hoogte van de Kinderopvang toeslag te bepalen, kunt u op de website van de Belastingdienst Toeslagen een proefberekening maken.